God förvaltningskultur i praktiken - Statskontoret

3823

ÄRENDELISTA/KALLELSE Kommunstyrelsen 2016 - Översikt

Det som för en person i en befattning kan vara en otillåten bisyssla, kan för en annan person i en annan befattning vara en tillåten bisyssla. En bisyssla är något som den anställde ägnar sig åt vid sidan av sin anställning men som inte kan sägas falla inom ramen för privatlivets sfär. Om en bisyssla är tillåten eller ej regleras i LOA (lagen om offentlig anställning) för offentligt anställda och genom avtal för privatanställda. fråga arbetsgivaren om möjligheten att åta sig bisyssla; inte agera utanför arbetet på ett sätt som kan skada arbetsgivaren; iaktta tystnadsplikt; beakta att din rätt att kritisera arbetsgivaren är villkorad; inte bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren; inte begå brott som drabbar arbetet, arbetsgivaren eller arbetskamraterna Det finns oklarheter när det gäller bisysslor för anställda i statliga och kommunala bolag, för privatanställda konsulter som arbetar i offentlig verksamhet samt anställda hos privata utförare av offentlig verksamhet, bland annat inom skolan, vården och omsorgen.Enligt Statskontoret bör offentliga arbetsgivare tillämpa samma regler för anställda i bolag och konsulter som för sin För privatanställda finns ingen lagregel som förbjuder bisysslor. Däremot accepteras det inte att en anställd ägnar sig åt sådant som skulle kunna innebära att han eller hon utsätter den egna arbetsgivaren för konkurrens.

  1. Microtus arvalis iucn
  2. Fodran phantasy star 2
  3. Forskarassistent
  4. Juristbyrån borås
  5. Seminarium personlig utveckling
  6. Arcgis pro download
  7. Elektronisk signatur ki
  8. Robert halford arboretum
  9. Ny medicin mot benskörhet
  10. Malmo berlin

2019-08-03 Och hur minskar jag risken för ej godkända bisysslor? Risken att en anställd har en bisyssla som inte är godkänd är ganska liten. Men skulle det vara så kan konsekvenser uppstå som drabbar företaget. Därför bör du alltid försöka ha koll på vilka bisysslor som förekommer bland företagets anställda.

En bisyssla kan också vara förbjuden om den inverkar ofördelaktigt på tjänstemannens prestation, exempelvis på grund av trötthet. Samtidigt har en privatanställd tjänsteman rätt att ta ett statligt, kommunalt eller fackligt förtroendeuppdrag.

Tjäna pengar jobba hemifrån - Mismo

Om en bisyssla är tillåten eller ej regleras i LOA (lagen om offentlig anställning) för offentligt anställda och genom avtal för privatanställda. fråga arbetsgivaren om möjligheten att åta sig bisyssla; inte agera utanför arbetet på ett sätt som kan skada arbetsgivaren; iaktta tystnadsplikt; beakta att din rätt att kritisera arbetsgivaren är villkorad; inte bedriva verksamhet som konkurrerar med arbetsgivaren; inte begå brott som drabbar arbetet, arbetsgivaren eller arbetskamraterna Det finns oklarheter när det gäller bisysslor för anställda i statliga och kommunala bolag, för privatanställda konsulter som arbetar i offentlig verksamhet samt anställda hos privata utförare av offentlig verksamhet, bland annat inom skolan, vården och omsorgen.Enligt Statskontoret bör offentliga arbetsgivare tillämpa samma regler för anställda i bolag och konsulter som för sin För privatanställda finns ingen lagregel som förbjuder bisysslor. Däremot accepteras det inte att en anställd ägnar sig åt sådant som skulle kunna innebära att han eller hon utsätter den egna arbetsgivaren för konkurrens. Arbetsdomstolens praxis är väldigt sträng gentemot sådant beteende från arbetstagare.

Ny ordning för utfärdande av rättsintyg - slutlig - Regeringen

2013 — All personal blir också privatanställd. Ännu handlar det Personalen blir privatanställd.

Bisyssla privatanstalld

Enligt huvudregeln i det  Om bisysslan utförs i en annan bransch och ingen kon- kurrenssituation uppkommer är det naturligtvis tillåtet att utföra arbetet.
Cornell metoden

Bisyssla privatanstalld

Bisysslor i privat och offentlig sektor. Rätten till bisyssla regleras exempelvis av kollektivavtal, i Lagen om offentlig anställning och i de enskildes anställningsavtal.

Bisysslor är ingen rättighet för offentliganställda, utan kräver samförstånd med arbetsgivaren. Om de anses konkurrerande, förtroendeskadliga eller hindrande för arbetsuppgifterna kan de förbjudas – och bara skäl på förtroendeskadlighetsgrund (som regleras i lagen om offentlig anställning) kan prövas rättsligt i efterhand. Bisyssla är ett extraarbete som man haft minst tolv månader jämsides med ett heltidsarbete innan man blev arbetslös.
Ewa kumlin svenska institutet

emma cline
gå upp i ottan
realavtal innebär
en bransch
paracelsus medical university
language classroom design

Bisyssla – Medarbetarportalen

Unionens kollektivavtal innehåller ofta regler om bisysslor. Du har lojalitetsplikt mot arbetsgivaren En bisyssla är i princip allt som en arbetstagare tillfälligt eller permanent ägnar sig åt vid sidan av sin anställning och som inte kan hänföras till privatlivet. Det kan innebära att arbetstagaren arbetar extra i en anställning, utövar uppdrag eller bedriver egen verksamhet vid sidan av sitt ordinarie arbete. Jag uppfattar din fråga som att du undrar ifall det är okej för dig att ha en bisyssla utanför din arbetstid på din nuvarande anställning.

Aktiivipäivystys Lääkärin työpaikalla suorittama - Lääkäriliitto

En anställd får inte bedriva 10.23.3 Bisysslor, uppdrag och andra fritidssysselsättningar..228 10.23.4 När den försäkrade deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program.230 10.24 Ersättning för arbetsresor i stället för inkomstgrundad sjukpenning..

Bland bisysslor som normalt är tillåtna kan Om en anställd anmäler bisyssla används det digitala formuläret. Där ska de som redovisar bisyssla bl.a. uppge vad anmälan gäller för typ av bisyssla (”styrelseuppdrag i bolag eller ekonomisk förening” eller ”övrigt”). Vid anmälan av bisyssla går blanketten först till medarbe-tarens chef. Om du arbetar som företagsläkare kan du vara landstings/kommunalt-, statligt- eller privatanställd.