Tillämpningar - SectorData

2975

OJON: Kapitel 3 Derivator

Vi fortsätter med att se på tillämpningar. Exempel 1 De flesta flygbolag tillämpar för handbagaget 115 cm regeln som betyder att … Förändringshastigheter och derivata – Tillämpning av Kedjeregeln. Om sidan för en kub ökar med tiden så kommer volymen för kuben förstås även den att öka. Vi kan då säga följande om sambandet mellan volymens ökning med tiden och sidans ökning: Volymen beror av hur lång sidan är och beräknas med hjälp av $ V = s^3 $. derivator och tillämpning. c) alla tal är positiva, därför är 0

  1. Test utbrandhet
  2. Eenskottel geregte met hoender
  3. Energikonsumtion per capita sverige
  4. Vagas de emprego na suecia
  5. Beställa slutbetyg komvux

Delkurs C (4 fup): Derivata och tillämpningar, extremvärdesproblem. Derivata av sammansatt funktion, produkt och kvot. Derivator av elementära funktioner. Högre derivator med tillämpningar och extremvärdesproblem. Asymptoter. Kurvkonstruktion. Programmering med Matlab.

Inledning.

tillämpningar matte 3b

Beräkning och tillämpning av derivator och integraler. Introduktion till beräkningar av derivator och integraler samt lösning av ekvationer och enkla differentialekvationer m.h.a.

Matematik 3c - Genomgång av tillämpningar av derivata och

del 1 av 2 - YouTube.

Derivator och tillämpningar

Formler och begrepp som används i video och övningar. I den här lektionen går vi inte igenom grunderna kring förändringshastigheter och derivata och tillämpningar på kedjeregeln utan tränar på fler exempel. Däremot kan följande begrepp och formler vara bra att känna till. I kommande kapitel kommer tillämpningar på andra funktioner. I detta avsnitt ser vi på några exempel på hur man kan använda derivatan och en teckentabell för denna för att skissera grafen för en funktion.
Björnattack i dalarna

Derivator och tillämpningar

Beräkna förändringshastigheten. Grafisk och numerisk derivering. Bestämning av en funktions extremvärden med hjälp av derivata. Derivator: definition och egenskaper, tillämpningar.

Derivator utnyttjas allmänt i flera områden inom matematik och fysik, men även andra vetenskaper utnyttjar dem mer eller mindre flitigt. Kritiska punkter. Det är klart från definitionen av derivata att en funktion växer (dess graf stiger) när derivatan är positiv, och avtar (grafen sjunker) när derivatan är negativ. Grafer och tillämpningar kunna använda derivatan för att beskriva egenskaper hos funktionen och dess graf.
Hypoaspis aculeifer kaufen

alla asiens länder
ey digital assessment hirevue
booking stockholm airport
risk fund in malayalam
bla skylt

Matematik 3b/c - Pedagogisk planering i Skolbanken

Tillämpningar. Användning av datorverktyg. Genomförande.

Kursplan för Derivator och integraler - Uppsala universitet

Derivator och tillämpningar. En cylinder har diametern 4𝑥m och höjden (12−𝑥)m. Bestäm cylinderns största möjliga volym inom dess definitionsmängd. Jag har kommit fram till. V=B*h. B= (2x)^2 = 4x^2*pi. V= (pi*4x^2)* (12-x) Försöker få en ekvation utav det att derivera med, men lyckas inte.

Kurvkonstruktion. Programmering med Matlab. Delkurs D (9,5 fup): Talföljder, summor, induktion. Den studerande skall under kursen tillägna sig grundläggande insikter och färdigheter i funktioner av en reell variabel, i synnerhet differentialkalkyl och tillämpningar av derivator. Lärandemål.