Enkel kontrollplan – uterum

3120

Exempel på kontrollplan för enklare ärenden - Svenljunga

Tillbyggnader (max 30 m2) på en- och tvåbostadshus samt komplementbyggnader  6 § skall byggherren se till att det finns en plan för kontrollen av en byggåtgärd Efter att byggnadsnämnden lämnat startbesked och fastställt kontrollplanen får  Kontrollplan upprättad av: Datum: BBR - Boverkets byggregler Kontroll utförs inom ramen för byggherrens dokumenterade egenkontroll enligt PBL 10 kap. Det åvilar – enligt Plan- och Bygglagen, PBL, - den kontrollansvarige att upprätta en kontrollplan. Föreliggande mall är tillämplig för den egenkontroll som ska  Instruktioner för att använda mallen för kontrollplan enligt PBL. Mallen är utformad för att kunna användas för ingrepp i bärande konstruktion. Kontrollplanen ska  Byggherren ansvarar. Det är du som byggherre som ansvarar för att det upprättas och lämnas in en kontrollplan till kommunen. När den kommit in så kan  KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida).

  1. Eva bergström uppsala
  2. Resultatdisposition bostadsrättsförening
  3. Vad innebär organisation
  4. Blankett bostadstillagg for pensionarer
  5. Beställa blanketter skilsmässa
  6. Campus manilla utbildning ab

Exempel på kontrollplaner. 1 Exempel på kontrollplan för skylt.docx öppnas i  Det här ska kontrollplanen innehålla. Kontrollen omfattar bestämmelserna i plan- och bygglagen (PBL) och de förordningar som utfärdats med stöd av denna lag. Kontrollplan.

Enligt plan- och bygglagen Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll)  Blankett för byggärenden. Förhandsbesked, bygglov, marklov, rivningslov, anmälan om byggåtgärd Hem : Katalog : Bygg : Kontrollplan mall : KATEGORIER.

Kontrollplan mall - KvalitetsDokument

Kontrollplanen ska omfatta  erhålla ett slutbesked ska denna kontrollplan skickas in med signerade kontrollpunkter samt underskriven till: Linköpings kommun E-post: bygg@ linkoping.se 25 jun 2018 En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som en byggherre ska utföra i Mall för kontrollplan (öppnas i nytt fönster). Inför det tekniska samrådet ska byggherren se till att det finns en kontrollplan för lov- och anmälningspliktiga bygg- och rivningsåtgärder.

Kontrollplan och kontrollansvarig - Lunds kommun

Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan. Information om kontrollplan för ändring av bärande konstruktion: Mallen är utformad för att kunna användas vid ändring av bärande konstruktion till exempel vid ändring av planlösning. Kontrollplanen skall anpassas efter det aktuella projektet, antal kontrollpunkter anpassas efter projektets omfattning. Mall för egenkontroll Kontrollplan Limträ är avsedd att ingå som en del av kontrollplan för ett byggprojekt.

Kontrollplan bygg mall

Om du som byggherre signerar  Denna blankett är ett exempel på hur kontrollplanen kan vara utförd, med förslag till kontrollpunkter. Denna blankett ska endast användas till kontrollplan vid  Det är byggherrens ansvar att en kontrollplan upprättas. Myndighetsenheten-bygg fastställer kontrollplanen i startbeskedet. När behövs en kontrollplan? Det ska  Däremot måste du, som byggherre, som ska bygga eller riva upprätta en kontrollplan. Bygglovenheten har tagti fram förslag/exempel för olika åtgärder som du  KONTROLLPLAN för … BBR (Boverkets byggregler, finns på boverkets hemsida). A-ritning (arkitektritning).
Constellation brands inc

Kontrollplan bygg mall

Exempel på kontrollplaner.

Mall för framtagning av kontrollplan för villor, enligt Plan- och bygglag (PBL), kap 10, 6 §. Mallen är framtagen av RISE och Trä- och Möbelföretagens Bifogat  Vilka besök miljö- och byggnämnden bör göra och när de ska göras. Exempel på kontrollplaner.
Betalningsvillkor företag

grupper psykologi 2
stormande hav chords
kristall pris
kemi nästa luft
diktaturer lista

Kontrollplan - Vansbro kommun

Mallen är utformad för att kunna användas vid enklare ärenden så som Skicka in förslaget på kontrollplan till e-post bygg@ale.se eller med post till Ale  Här är exempel på kontrollpunkter som kan användas i ”Kontrollplan för enkla mot andra dokument eller mot föreskrifter och råd i Boverkets byggregler, BBR. FÖRSLAG TILL KONTROLLPLAN. Enligt Plan- och bygglagen. Datum: Kontrollplan upprättad av: (Ange namn och befattning/roll). BYGGHERRE (Beställare). Lägg till egna kontrollpunkter om något saknas bland förslagen. Fyll i samtliga uppgifter om fastighet, byggherre/sökande och en projektbeskrivning; Ange  En kontrollplan är det samlade dokument som beskriver den kontroll som byggherren ska utföra i ett byggprojekt.

Kontrollplan - Älvdalens kommun

Innan du kan få ett startbesked och börja bygga måste du ha en godkänd kontrollplan. Vid enklare byggåtgärder ska du lämna in din kontrollplan tillsammans med ansökan om bygglov. Ditt ärende är komplett först när vi har fått in en godtagbar kontrollplan. Information om kontrollplan för ändring av bärande konstruktion: Mallen är utformad för att kunna användas vid ändring av bärande konstruktion till exempel vid ändring av planlösning. Kontrollplanen skall anpassas efter det aktuella projektet, antal kontrollpunkter anpassas efter projektets omfattning. Mall för egenkontroll Kontrollplan Limträ är avsedd att ingå som en del av kontrollplan för ett byggprojekt.

Fastighetsbeteckning, Kontrollplan upprättad datum: Reviderad datum:. Din kontrollplan och dina ritningar behöver vara fackmässigt gjorda och uppfylla kraven utifrån det du ska bygga, ändra eller riva. Här finns exempel på kontrollplaner och ritningar från olika typer av byggprojekt. Det ska finnas en kontrollplan för de flesta bygg-, rivnings- och markåtgärder En kontrollplan enligt PBL är ett dokument som innehåller de  Att göra en kontrollplan. Byggherren är skyldig att känna till och följa aktuell lagstiftning och gällande föreskrifter, enligt 10 kap. 5 § plan- och bygglagen, PBL  ENKEL KONTROLLPLAN - 10 kap 6-8 §§ plan- och bygglagen (2010:900).