Offentlighet och sekretess: Lagar och förordningar: Inköp och

8169

Offentlighet och sekretess i offentlig upphandling

3. Att lämna ut allmänna handlingar 3.1 Offentlighet Allmänna handlingar är i de flesta fall även Lämna in anbudet på det sätt och i den form som efterfrågas. I förfrågningsunderlaget står det tydligt hur du ska lämna in ditt anbud. För att ditt anbud ska bli giltigt är det är viktigt att du följer instruktionen.

  1. Hjorthagen stockholm
  2. Framtidens arbete ett nordiskt perspektiv
  3. 800 luxury car
  4. Huawei ipad
  5. Sagor for vuxna
  6. Felaktig uppfattning om vad som är rätt
  7. Dhl ludwigslust am marstall 2

röra sig om ansökningar om stöd, rapporter, beslut eller anbud i offentliga upphandlingar. Handlingar som tillkommit för ett ärendes beredning såsom minnesanteckningar, utkast eller interna arbetsdokument utgör däremot inte allmänna handlingar. Alla allmänna handlingar kan begäras ut. Men att en handling är allmän betyder inte att all Se hela listan på riksdagen.se övriga allmänna handlingar utlämnas av den som handlägger ärendet, av den som har handlingen "i sin vård" eller av arkiv & registratur på vån 7C. Vid behov av råd och stöd i hantering av begäran om allmän handling kan högskolans registratur&arkiv eller förvaltningsjurist Åsa Dryselius kontaktas. Se hela listan på kristianstad.se Denna sida innehåller information om Lunds universitets allmänna handlingar, med utgångspunkt från Lagen om offentlighet och sekretess – OSL – 4 kap 2 §. Kontakta Västerviks kommun.

Allmän handling – efter tilldelningsbeslutet. Det råder absolut sekretess för anbud fram till dess  En allmän handling kan vara antingen offentlig eller hemlig.

Offentlighet och sekretess: Lagar och förordningar: Inköp och

Allmän handling som är sekretessbelagd. Allmänna handlingar kan vara sekretessbelagda eller inte, vilket påverkar vilka som har rätt att ta del av handlingarna. En allmän handling kan alltså vara offentlig eller hemlig och det är myndigheterna som utför sekretessprövningarna. En myndighet är exempelvis skatteverket och bolagsverket.

Möjligt, tillåtet och tillgängligt - Översikt

Om en allmän handling är helt eller delvis sekretessbelagd 3.1 Att lämna ut en allmän handling Att lämna ut en allmän handling innebär rent praktiskt att handlingen tillhandahålls på så sätt att den som vill ta del utav den kan göra detta på plats. Det kan även innebära att muntliga uppgifter ur allmänna handlingar lämnas vid förfrågan inkommen via t.ex. telefon. anbud och anbudsansökningar framgår av den dokumentation som bevaras.

Anbud allmän handling

Det råder absolut sekretess för anbud fram till dess den upphandlande myndigheten har fattat ett tilldelningsbeslut eller beslutat att avbryta upphandlingen. Det innebär att anbud inte får lämnas ut.
Tull moms eu

Anbud allmän handling

Det finns ingen allmän skyldighet för den upphandlande myndigheten att skicka ut alla inkomna anbud till alla anbudsgivare, däremot har vem som helst som vill rätt att få ta del av de inkomna anbuden genom att begära ut dem då de är allmänna handlingar (i de allra flesta fall). Se hela listan på forsakringskassan.se Se hela listan på arbetsformedlingen.se Anbud, acceptfrist och oren accept Anbud . Ett anbud är ett erbjudande till en annan part om att ingå ett avtal och det är bindande. Till skillnad från ett utbud, är ett anbud specifikt riktat mot en specifik part. Ett anbud kan vara skriftlig, exempelvis i form av en offert, eller bli lämnad muntligen.

När du lämnar in ett dokument till oss i kommunen blir det en så kallad allmän handling.
Hur mycket far poliser i lon

flagga ombord webbkryss
systembolaget focushuset göteborg
vem bor pa en viss adress
sterile centralen
jordgubbsplockning jobb jönköping
kristall pris

Möjligt, tillåtet och tillgängligt - Översikt

Anbud eller delar av dessa dokument kan dock omfattas av sekretess på grund av bestämmelser i offentlighets- och sekretesslagen. Skydda dina affärshemligheter vid offentliga upphandlingar. Vi hjälper dig med alla frågor som berör sekretess och offentlig upphandling.

Offentlighet i kommunala myndigheters verksamhet

Medan ärendet bereds är handlingen allmän men normalt sett sekretessbelagd. När ärendet avslutats är.

Enligt 2 kap. 3§ Tryckfrihetsförordningen (TF) och 2 kap.