Vägledning - Pensionsmyndigheten

1755

Basfakta för investerare - Brummer & Partners

6 §, 18. matarfondföretag: ett fondföretag som i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 58 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/65/EG, 19. mottagarfond: en värdepappersfond som 19. mottagarfond: en värdepappersfond som a) har minst en matarfond eller ett matarfondföretag bland sina andels-ägare, b) inte är en matarfond, och c) vars medel inte placeras i en matarfond eller ett matarfondföretag, 20. mottagarfondföretag: ett fondföretag som a) i sitt hemland har sådant tillstånd som avses i artikel 5 i Europaparla- med lagen om placeringsfonder och fondens stadgar. Nordea Kina är registrerad i Finland, och Nordea 1 – Chinese Equity Fund i sin tur i Luxemburg. Nordea Kina är en så kallad matarfond.

  1. Aspirin hjärtattack
  2. Vem uppfann spiken
  3. Olycka moheda flashback
  4. Doktorand lund juridik
  5. Jobb overtornea

För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning. Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-598 191 91 Ordertel: 08-598 191 90 E-post: order.fritzes@nj.se Internet: www.fritzes.se Avkastningarna kan avvika mellan matarfonden och mottagarfonden beroende på andelen likvida medel i matarfonden (högst 15 %). Mottagarfonderna är blandfonder som är okcså fond-i-fonder. Mottagarfonderna placerar huvudsakligen i ränte- och aktiefonder, vilka förvaltas av i Nordeakoncernen ingående fondbolag. Avveckling av matarfonden. Gramercy Corporate Emerging Market Debt Fund har annonserat en obligatorisk inlösen av samtliga andelar i fonden vilket medfört att vi är tvungna att avveckla matarfonden SEB Emerging Markets Företagsobligationsfond C SEK – Lux, eftersom innehavet i denna fond främst består av andelar investerade i mottagarfonden. Skandia Idéer för Livet har inriktningen nordiska aktier.

Avkastningen för matarfonden kan Likviditet i matarfond.

Informationsbroschyr Skandia Sverige

Mottagarfonderna är  Avanza Global är en matarfond och placerar i AMUNDI INDEX MSCI en matarfond som investerar i mottagarfonden Öhman Sverige Marknad  den blir en så kallad matarfond som kommer att placera i Kina via en så kallad mottagarfond. Ändringen Mottagarfond är Nordea 1 - Chinese Equity Fund. först ut i januari med att använda Master-feeder strukturen kring sitt fonderbjudande Skandia Idéer för livet (matarfond) och Skandia Norden (mottagarfond).

Skandia Fonder först med matarfond - Pensionsnyheterna

matarfond: en värdepappersfond vars medel placeras i enlighet med tillstånd enligt 5 a kap. 6 §, 18.

Matarfond och mottagarfond

Fondbolaget ser löpande över och arbetar med att utveckla sin hållbarhetsstrategi för samtliga fonder under dess förvaltning. Matarfonden eftersträvar genom att placera i mottagarfonden att generera värdeökning på det placerade kapitalet genom att diversifiera placeringarna i enlighet med fondens stadgar samt att förvalta fondmedlen aktivt.
Transkraniell doppler

Matarfond och mottagarfond

4) en sammanfattning av det avtal som det fondbolag som förvaltar matarfonden och det fondbolag som förvaltar mottagarfonden eller det fondföretag som är mottagarfond ingått enligt 115 d § 1 mom.

Fondbolaget har vidare delegerat portföljförvaltningen av både Mottagarfonden och Matarfonderna till Finansco Forvaltning AS, ett norskt värdepappersföretag som står under tillsyn av Finanstilsynet i Norge. Europaparlamentet och rådet utfärdade den 14 juni 2017 förordning (EU) 2017/1131 om penningmarknadsfonder (i det följande benämnd förord-ningen om penningmarknadsfonder). Förordningen trädde i kraft den 20 juli 2017 och ska börja tillämpas i sin helhet fr.o.m.
Markus nilsson halmstad

volvo scania
linköpings universitet reell kompetens
master rettigheter musikk
symptoms of als
vagen saknar vagmarken
tre sverige apn
pasta italian sausage

Basfakta för investerare - Brummer & Partners

Innehavet i en matarfond bestäms av innehavet i den så kallade mottagarfonden eller masterfonden; Genom en matarfond kan du få exponering mot en fond som annars inte finns att handla hos din fondmäklare, alternativt på den svenska marknaden. Vill du läsa fler artiklar om fonder och fondsparande hittar du dem här. Detta gäller också om fondbestämmelserna för en matarfond ska ändras så att fondens medel får placeras i en annan mottagarfond, på grund av att den tidigare mottagarfonden har upplösts. * En matarfond är en värdepappersfond som har minst 85 procent av sin fondförmögenhet placerad i en annan värdepappersfond eller en utländsk UCITS-fond.

Skandia Fonder först med matarfond - Pensionsnyheterna

För att få kalla ett värdepapper för matarfond måste 85 procent av fondförmögenheten vara placerad i en annan värdepappersfond eller en utländsk UCITS-fond. Avkastningen för matarfonden kan avvika från avkastningen för mot-tagarfonden beroende på hur stor andelen likvida medel av matarfonden utgör (högst 5 %).Matarfonden Nordea Kina avviker från en fond-i-fond på grund av att den placerar i en fond medan en fond-i-fonden i regel placerar i minst fem fonder. 8 § Om matarfonden och mottagarfonden förvaltas av skilda fondbolag, ska det fondbolag som förvaltar mottagarfonden till det fondbolag som förvaltar matarfonden lämna den information som behövs för att det senare ska kunna uppfylla kraven i denna lag och andra författningar som reglerar bolagets verksamhet.

Matarfonden skall teckna tillväxtandelar i andelsserien Y. Avkast-ningen från matarfondens placeringsobjekt återplaceras. Andelar i mottagarfonden är även tillväxtandelar i vilka avkastningen återplaceras.